Preventivní program s kouzelníkem

Hned na začátku školního roku jsme utužovali náš kolektiv díky preventivnímu programu. Pan lektor pro nás připravil různé zážitkové aktivity. Hráli jsme hry, jejichž úspěch závisel na pomoci, spolupráci a vnímání druhých. S tím máme ještě problém. Poznali jsme, že přesto, že nejsme stejní, může nám spolu být dobře a můžeme být parta, když se budeme respektovat. Z pana lektora se nakonec vyklubal i kouzelník a pro naše pobavení nám předvedl kouzla.