2.A na návštěvě ve Středisku volného času

Na podzim jsme využili krásné počasí a navštívili jsme Středisko volného času v Litomyšli. Tady na nás čekala milá vedoucí některých kroužků Anička a ukázala nám, co všechno můžeme v SVČ dělat, do jakých zájmových kroužků se můžeme zapojit, co všechno zde děti mají k dispozici. Některé činnosti jsme si hned vyzkoušeli. Prohlédli jsme si prostředí SVČ a na zahradě jsme si při hrách procvičili náš postřeh, hbitost, rychlost a hlavně spolupráci ve skupinách.

Někteří z nás už sem chodí na keramiku či na přírodovědné soutěže. Také tu máme příležitost poznat nové kamarády.