Dva měsíce prvňáčky

Chodíme už 2 měsíce do školy, vůbec nezahálíme. Umíme 6 písmenek, čteme slabiky, slova a dokonce již i první věty. Počítáme do 5, řešíme úlohy a také sčítáme a odčítáme. Píšeme i první diktáty. Baví nás angličtina s rodilým mluvčím Mr. Bensonem. A také stihneme spoustu dalších aktivit, při kterých se poznáváme se spolužáky. Užili jsme si první preventivní program, chodíme ven, poznali jsme školní knihovnu, stále něco tvoříme. Moc se nám líbí v tělocvičně. A teď nás čekají první školní prázdniny. Těšíme se.