Společné bruslení v rámci patronátu

Společné bruslení žáků prvního a osmého ročníku se stalo nejen zábavnou událostí, ale i výjimečným prostředím pro vzájemné propojení mladších a starších školáků. Tento den proběhl v pátek 19. ledna během dopoledních hodin. Osmáci se s nadšením postavili do role průvodců na kluzišti. Snažili se svým mladším kamarádům být oporou, předat jim pár důležitých informací a rad o pobytu na ledě a zároveň si užít mnoho zábavy. Tato aktivita nejenže posilovala týmového ducha, ale také rozvíjela cit pro vzájemnou pomoc a spolupráci.

Mladší žáci měli příležitost nahlédnout do světa starších spolužáků a získat od nich užitečné rady ohledně bruslení. Tato interakce podporovala vzdělávací proces, ale také vytvářela pevnější pouta mezi různými věkovými skupinami ve školní komunitě. Společné bruslení posilovalo soudržnost školního kolektivu a vytvářelo nezapomenutelné zážitky, které podporují celkový rozvoj dětí.