Slavíme Den učitelů

Je 28. března, tedy den, který je označován jako Den učitelů. Na naší škole ho nenecháváme bez povšimnutí. Po ranním hlášení, v němž připomeneme, co je za den, a popřejeme všem pedagogům, přichází předání dárků. Druhá vyučovací hodina pak patří žákům devátých tříd, kteří převezmou v jednotlivých třídách roli učitele. Je to pro ně cenná zkušenost – zjistí, kolik práce dá připravit si vyučovací hodinu, jak náročné je koordinovat činnosti žáků, uhlídat kázeň, kultivovaně komunikovat,… Pro ostatní žáky je to vítaná změna a pro učitele příležitost sledovat třídu zpovzdálí a všímat si toho, na co nezbývá čas, když sami vedou výuku.

Ještě i touto cestou přejeme všem našim učitelům a asistentům hlavně stálé zdraví, aby je práce ve škole stále bavila a naplňovala, přinášela jim radost. Aby tu společně s žáky zažívali pocity štěstí a uspokojení.

Milí kolegové, užijte si dnešní svátek v příjemné pohodě a s dobrou náladou!