Exkurze do Bruselu

Minulý týden jsme se vydali na pozvání pana poslance Ondřeje Kovaříka se školním parlamentem a několika dalšími žáky na výlet do Belgie. Našim hlavním cílem bylo navštívit Evropský parlament a vidět svět evropské politiky.

Během naší návštěvy jsme měli jedinečnou příležitost poznat, jak Parlament funguje. Právě v tomto týdnu zasedali europoslanci a konalo se plenární zasedání. My jsme měli možnost sedět s nimi v sále, vidět návštěvu gruzínské prezidentky a poslechnout si část jejího projevu, oznámení rezignace jednoho z europoslanců, vidět na vlastní oči, jak poslanci diskutují o klíčových tématech. Slyšeli jsme, že i v EP se zvoní, když svolávají poslance k hlasování. Poté za námi přišel pan poslanec Kovařík a vysvětlil nám, jaké jsou jeho role a pravomoci, jak vypadá jeho každodenní práce a jak rozhodnutí EP ovlivňují životy občanů Evropské unie.  

Byli jsme překvapeni rozsahem a důležitostí práce, která se zde vykonává a poznali jsme, jak velmi důmyslný systém Evropská unie představuje.

Součástí programu byla také návštěva Parlamentária a Domu evropské historie, kde je vysvětleno na základě dějin a hlavně dějin 20. století, proč je důležité, aby spolu státy v Evropě spolupracovaly.

Kromě návštěvy Bruselu jsme objevovali také krásy Belgie. Vydali jsme se do malebných měst Bruggy a Gent, navštívili jsme památník ve Waterloo a zavítali k moři v De Haan. Moře děti velmi bavilo a někteří ho viděli na vlastní oči poprvé. Ve večerních hodinách jsme se vždy vraceli do nedalekého univerzitního města Lovaň, kde je překrásná radnice, univerzitní knihovna a kde byl náš hotel.

Při cestě zpět jsme se zastavili na trojmezí tří států – Belgie, Německa a Nizozemí a navštívili jsme rodiště J.W.Goetha – Frankfurt nad Mohanem.

Celý výlet byl pro nás nezapomenutelným zážitkem.

Děkujeme panu europoslanci Kovaříkovi za jeho laskavost a zprostředkování této příležitosti.