Den otevřené výuky

Přijďte si s námi užít dopoledne v naší škole! Komentované prohlídky moderně vybavených učeben a dalších prostor školy. Diskuse a přátelské povídání s vedením školy u kávy ve cvičné kuchyňce. Možnost vyzkoušet si práci v jazykové učebně, televizním studiu, aktivity kroužků. Výtvarná a rukodělná dílnička ve školní družině, fotokoutek a další.