Zapojili jsme se do ESSD

Abychom přiměli naše žáky k pohybovým aktivitám, hledáme pro ně zajímavé příležitosti. Jednou z velkých mezinárodních akcí byl i Evropský školní sportovní den, do něhož jsme se s nadšením zapojili.

Ke vzniku této akce přiměly organizátory výsledky mnoha výzkumů, jež ukazují, že díky projektu #Being active se žáci těší lepšímu zdraví a ve škole lépe prospívají. Zábava a týmové sporty, do nichž se může zapojit každý, zároveň zlepšují atmosféru ve škole. Každá zapojená škola v Evropě věnovala oslavám sportu jeden den.