Den s handicapem

Na pátek 18. 11. 2022 si naše škola připravila velký celoškolní projekt nazvaný Den s handicapem. Jeho smyslem bylo přiblížit žákům život lidí s nejrůznějšími zdravotními omezeními, od nechodících, přes nevidomé, až po staré lidi.

Školu navštívili Pavel Doležal, olympionik v parahokeji, dva nevidomí studenti Adam Knötig a Adam Široký, ale také lidé, kteří přicházejí s handicapovanými do styku a nějakým způsobem jim pomáhají. Festival Hudba pomáhá dětem přiblížil pan Karel Telecký, svoje stanoviště tady měly také maminky a babičky našich žáků. Paní Božena Nezbedová seznámila žáky s prací Charity Litomyšl, paní Olga Radimecká dětem pomocí gerontoobleku simulovala stáří a povídala si s nimi na toto téma, paní doktorka Magdaléna Pivoňková si vzala na starost seznámení se zásadami první pomoci v situacích, s nimiž se můžeme potkat ve škole. Velkým zážitkem byla i ukázka hipoterapie, kterou se svým koněm zajistila paní Petra Pucherová, a canisterapie v režii Jany Pucherové.

Den byl zahájen úvodní besedou, poté si žáci dle svého zájmu vybírali stanoviště. Kromě povídání se zajímavými osobnostmi si zkusili i mnohé praktické věci, například jezdit na vozíčku, chodit se slepeckou holí, číst Braillovo písmo, nalít poslepu vodu do hrnečku a další.

Když se děti seznámí s tím, jak lidé s handicapem žijí, budou rozhodně mnohem empatičtější. A navíc budou vědět, jak se mají k takovým lidem chovat.

Velmi si vážíme skvělé spolupráce rodičů a prarodičů, jsme rádi, že v nich máme takovou oporu. A také všech dalších lidí, kteří věnovali svůj čas a energii, aby nám pomohli rozšířit dětem obzory. Srdečně děkujeme.