Adaptační kurzy pro dobré třídní klima

První týden si všichni zvykáme na školní režim, na každodenní kontakt se spolužáky a učiteli, tvoříme si třídní pravidla a domlouváme se, jak nejlépe fungovat po celý rok. Třídy, u nichž došlo k větším obměnám, měly tento týden možnost užít si pobyt na dvoudenním adaptačním kurzu. Žáci zde blíže poznali jeden druhého, vyzkoušeli si spoustu aktivit zaměřených na týmovou spolupráci a vzájemnou důvěru, navázali nová přátelství. Také třídní učitelé měli možnost vidět svoji třídu z jiného úhlu pohledu, poznat lépe své žáky. Věříme, že je to dobrá investice do budoucna, protože jen v příjemném a přátelském klimatu se děti mohou plně soustředit na poznávání nových věcí a podat ty nejlepší výkony.