Škrobíme a strašíme

Práce se škrobem a gázou nás naučila, jak je důležité spolupracovat a mít rozmyšleno, co si přejeme vytvořit. Odměnou nám byla Helloweenská strašidélka.