Recurring

Setkání školního parlamentu

Pravidelné setkání zástupců školního parlamentu - vždy v interaktivním sále ve 3. patře naší školy. Ped. dohled: V. Hýblová a I. Holomková

Turnaj v Bumbác- ballu

II. ročník vánočního turnaje v Bumbác-ballu. Soutěží přihlášená pětičlenná družstva. Dohled J.Paclík a M. Matoušek.