Hrajeme si na školu – 6. setkání

Něco končí a něco jiného začíná… 😊

Ve středu 20. 3. proběhl letos poslední díl oblíbeného programu pro předškoláčky Hrajeme si na školu, tentokrát v duchu jara. „Haló, všichni vstávejte, jaro s námi vítejte…“, recitovaly děti hned v úvodu. Básničku doprovodily i pohybem a poté se už těšily do lavic na opravdovou školní práci. Čekalo na ně vystřihování barevných květů, kterým pošeptaly tajné přání a kolem kterých si i společně na koberci zatančily. „Pozor, ať kytičku nezašlápneš“, tak zněl jeden z úkolů s hudebním doprovodem. Pohybovou hru vystřídala opět práce v lavicích, paní učitelky připomněly důležitost kresebných grafomotorických cviků a správné držení tužky a děti si ve vzduchu i tužkou na papíře zaskákaly jako různá zvířátka. Matematické úkoly byly opět spojené s pohybovými cviky, při nichž se děti dobře bavily.

Na závěr paní učitelky shrnuly, co se malí předškoláci od podzimu naučili, jaké pokroky vidí, a všichni dostali velikou pochvalu. K zápisu do 1. třídy jsou děti skvěle připraveny.

Milí rodiče a milé děti, zveme vás k zápisu a těšíme se na vás už 11. 4. 2024 od 14 do 16:30 hod.