Hrajeme si na školu – 3. setkání

Vánoční atmosféru se dnes podařilo vykouzlit malým předškolákům a paním učitelkám v dalším díle programu Hrajeme si na školu. Tentokrát si děti vyzkoušely nejen práci ve třídě, ale navštívily i naši jazykovou učebnu a poslechly si krásnou angličtinu našeho pana učitele J. Bensona, rodilého mluvčího, naučili se dokonce pár anglických slovíček. Ve třídách pak děti počítaly ozdoby na stromeček, nacvičovaly psaní jedním tahem a domů si kromě pracovních listů na rozvoj matematických představ a kresebných cviků odnášely i krásně ozdobený zvoneček. Dnešní program byl obohacen o hudební vystoupení a společné zpívání vánočních písní a koled před školou. Úsměv na rtech vykouzlilo muzicírování dětí a paních učitelek ze třetích tříd, které se jim moc povedlo.  Voněl punč, děti si pochutnaly na medových perníčcích a my věříme, že se nám společně podařilo vánočně se naladit, třeba se i na chvíli zastavit a spolu s dětmi se těšit na Vánoce.

Všem přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce. Další díl Hrajeme si na školu pořádáme 11. 1. 2023, přijďte mezi nás.