Hrajeme si na školu – 1. setkání

Dne 5. 10. 2022 jsme zahájili program pro malé předškoláky Hrajeme si na školu. 1 setkání se neslo v duchu podzimu, děti si nejdříve v kruhu povídaly s paními učitelkami o všem, co k podzimu patří, pracovaly s podzimními plody a s básničkou procvičovaly své řečové dovednosti, paměť a uvolňovaly si ruce před psaním. Manuální zručnost prokázali předškoláci při tvoření ježečka z podzimních plodů.  Matematické představy a orientaci v prostoru trénovali u interaktivní tabule i v lavici při práci na pracovním listě, kdy počítali ovoce nebo zdobili barevnými korály princeznu. V závěru čekala na děti popletená pohádka, u které se všechny nasmály.

Bylo to velice milé setkání a my už se nyní těšíme na další díl našeho programu, který se koná 9. 11. 2022. Srdečně zveme všechny děti, které se chystají na jaře 2023 k zápisu, těšíme se na vás!