Práce našich žáků

Zde můžete vidět ukázky toho, co dokáží naši žáci vytvořit. Některá videa jsou v angličtině, to proto, že se snažíme rozvíjet u našich žáků nejen dovednost pracovat s digitálními technologiemi, ale také hovořit anglicky. V dalších ukázkách můžete nasát atmosféru, která v naší škole panuje, či se dozvědět něco nového, co jste třeba o škole netušili.

Barevný den

Je pro nás důležité vytvářet ve škole příjemnou náladu, máme rádi, když je veselo. Proto organizujeme tzv. tematické dny, např. Den šílených účesů, Pyžamový den a mnohé další. Pro představu přinášíme ukázku z Barevného dne. Jen si to představte – škola plná barev, den plný úsměvů a dobré nálady. Kdo bude nejpestřejší? Kolik barev se dá na sebe obléknout? To byly otázky, které nám vyhnaly z hlavy chmury spojené s covidem.

Videopohlednice - Stezka staletími

Anglicky mluvený snímek, který vznikl v roce 2017 do soutěže Send a Post Card a zvítězil v celorepublikovém kole, vás provede jednotlivými architektonickými styly, s nimiž se v Litomyšli můžeme setkat, od gotiky přes renesanci, baroko až po současnost. Všimněte si, jak jeden talentovaný žák zahraje všechny role a pomocí technického vybavení dokážeme vytvořit iluzi, že mluví se svými předky z jednotlivých období. 

Prezentiáda

V tomto snímku vidíte ukázku toho, jak dokáží naši žáci prezentovat. Vytvoří si vlastní prezentaci včetně svých fotografií a poté ji doprovodí kultivovaným mluveným slovem. Nezapomínají ani na dress code, řeč těla či kontakt s publikem. Zde měli zpracovat téma „Za každou cenu“, ale měli navíc zadaný kontext, že jsou pečovateli v domově pro seniory, takže museli své vystupování a slovník přizpůsobit typu publika. 

Jsme správná dvojka

Cílem tohoto snímku bylo vyjádřit to, co je pro nás v naší škole důležité – úsměv znamená pohodové naladění, žádný strach a stres, srdce značí dobré vzájemné vztahy, o které poctivě pečujeme, a dvojka je pro nás symbolem spolupráce, partnerství. Dva je vždycky víc než jeden.

Sing a Song II

V tomto video klipu k písni What A Wonderful World si žáci užili při natáčení mnoho zvláštních situací, například spolupracovali s neznámou paní, kterou oslovili a požádali o pomoc, s pánem, který je nevidomý, si popovídali o tom, jak správně pomoci nevidomému přejít vozovku, ale hlavně trénovali angličtinu a rozvíjeli svoje muzikantské vlohy. Z MŠMT si dovezli stříbro, což byla odměna za mnoho času, který natáčení věnovali.

Rekordní běh

Úkolem školy by mělo být všestranně rozvíjet žáka ve všech směrech a pomoci mu najít, co by ho bavilo a naplňovalo. Proto se snažíme motivovat děti také ke sportu. Silnou motivací pro mnohé bylo zapsání do Knihy rekordů díky speciálnímu školnímu běhu. Štáb školní televize o tom natočil reportáž.

Svět očima dětí

Ministerstvo vnitra motivuje žáky, aby se seznamovali s různými problémy současné doby a aktivně se zapojili do prevence. 

V letošním roce, tedy 2023 Amélie Holubová, Anna Holendová a Jan Kratochvíl zpracovali a zmapovali problematiku pohřešovaných a ztracených dětí v ČR a ve světě. Natočili video nazvané  pomněnkový den, ve kterém se snažili seznámit veřejnost s daným tématem, a zároveň působit preventivně na své spolužáky a kamarády. Film měl u odborné poroty velký úspěch a katapultoval páťáky v kategorii audiovizuální dílo na 1. místo

 Video, jež řeší výhody a nevýhody mobilního telefonu zvítězilo v roce 2021. Víte, co je netolismus? Pokud ne, ve videu se to dozvíte. 

Podnikavost

Naše škola získala jako první v republice titul Podnikavá škola jako ocenění za to, že vedeme žáky k tvorbě projektů, v nichž si zkouší v reálu své podnikatelské záměry a nápady. Jedním z takových projektů byl STOP – Stop Té Otravné Pandemii. V době covidové přišli žáci s návrhem, že by chtěli prodejem svých výrobků, které si vymysleli a vytvořili na 3D tiskárně, pomoci zdravotníkům. Vytvořili mimo jiné i propagační video, které propojili s jejich e-shopem.  Věříte, že se jim ho podařilo rozjet a opravdu prodávali?

Den otevřených dveří

Když nám covid překazil veškeré akce pro veřejnost, dostali žáci za úkol seznámit veřejnost s naší školou alespoň na dálku prostřednictvím videa. Natočili tedy speciální „televizní noviny“, v nichž vykreslili školu očima žáků. 

Zdravé svačinky

Naši žáci se pravidelně účastní mimo jiné i Festivalu vědy a techniky pro mládež. S projektem zaměřeným na zdravé stravování dívky zvítězily a vycestovaly do Paříže. Součástí projektu byl i tento video návod, podle něhož si můžete udělat lahodné smoothie. 

Videopohlednice - Moderní architektura

Anglicky mluvený snímek, který vznikl v roce 2018 do soutěže Send a Post Card a zvítězil v celorepublikovém kole, vás seznámí s moderní architekturou Litomyšle. Žáci se v něm učili současně mnoho věcí – seznámili se se stavbami moderní architektury, trénovali angličtinu, týmovou spolupráci, zdokonalovali se v práci s technikou a v neposlední řadě získali zážitek z návštěvy MŠMT, kam si jeli převzít ocenění za 1. místo.

Sing a song I

Úkolem žáků bylo vytvořit video klip k anglické písni, kterou také sami nazpívají. Vybrali si Don’t Worry, Be Happy a snažili se v ní ukázat divákům, že je prima nebýt smutný, ale šťastný, mimo jiné poukázali i na krásy Litomyšle. Klip zvítězil v soutěži Sing a Song.