Splníme si vlastní cíl?

Na začátku školního roku 2022/23 jsme si jako začínající osmáci stanovili svůj osobní cíl, kterého chceme dosáhnout. Na konci 8. třídy společně zhodnotíme, jak se nám podařilo cíl naplnit a jaké kroky jsme museli splnit k jeho dosažení. Cíl jsme si proto napsali krátký, výstižný a splnitelný. Držte nám palce, ať to zvládneme! 🙂 Aktivitu jsme si velmi užili, protože obkreslování našich těl byla i pěkná legrace.