O zlaté kladívko

Někteří žáci z 9. ročníků se zúčastnili soutěže O zlaté kladívko, která se konala na Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě. Soutěž byla rozdělena do tří disciplín, odpovídajících učebním oborům – zedník, truhlář a instalatér. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti a znalosti v různých praktických úkolech, jako bylo například zhotovení dřevěného adventního svícnu, sváření plastů při vyrábění stojánku na mobil nebo práci se sádrokartonem. I když se našim žákům nepodařilo zvítězit, tak si soutěž užili a nabyli nové zkušenosti. Také se seznámili s novými technologiemi a vyzkoušeli si práci s různými materiály a nářadím. A hlavně zjistili, jak je důležité přesné měření, že odchylka pouhého 1mm může výsledný výrobek změnit i o několik centimetrů. Soutěž O zlaté kladívko byla pro ně zajímavou a poučnou zkušeností.