Adaptační kurz

Se začátkem nového školního roku došlo také v naší třídě k několika důležitým změnám. Proto, i když to v osmém ročníku není zvykem, jsme se zúčastnili dvoudenního adaptačního kurzu. Společně jsme vyrazili na Budislav, kde jsme se za pomoci nejrůznějších aktivit vzájemně lépe poznávali, učili se spolu lépe vycházet, komunikovat a posilovat vzájemnou důvěru. Věřím, že to nebyl ztracený čas a společně jsme se nastartovali k novému začátku, abychom se ve třídě cítili co nejlépe.