Předvánoční čas ve 3.B

Advent jsme začali vánočním koledováním v rámci akce Česko zpívá koledy. V Městské galerii v Litomyšli jsme navštívili výstavu malíře Václava Macháně Kousek světa. Ve výtvarné dílně jsme si vyzkoušeli jeho malířskou techniku a vyrobili si originální dárek. Nejočekávanější ale pro nás byl výlet do vánoční Prahy a návštěva divadelního představení Jak s Máničkou šili všichni čerti. Užili jsme si jízdu vlakem, metrem , prohlédli si Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most.