Ukázka obrněného transportéru

V prvouce jsme si vypravovali o osvobození naší vlasti a druhý den přijeli vojáci a seznámili nás s obrněným transportérem. Mohli jsme si ho celý prohlédnout, zkusit si, jak se v něm sedí a jak je v něm málo místa.