Podzimní vycházka

Slunečné podzimní počasí nás vytáhlo ze školních lavic ven. Neznamená to ale, že bychom se neučili. Cestou jsme si připomněli dopravní značky a bezpečné chování na komunikacích, na dopravním hřišti jsme si to prakticky vyzkoušeli. Nezapomněli jsme se vyřádit na vedlejším sportovišti a poté se vypravili do Oseckého údolí, pozorovali kachny a krásnou podzimní přírodu. Cestou jsme nasbírali různobarevné listí, ze kterého budeme při výtvarné výchově tvořit. Bylo to báječné zakončení krásného říjnového týdne.