DRAKIÁDA 2023 – druhá společná aktivita v rámci patronátu v tomto školním roce

Dne 4. října 2023 se uskutečnila Drakiáda 2023. Tato událost byla zvláštní nejen svým názvem, ale také tím, co přinesla našim žákům. Drakiáda byla zorganizována pro žáky prvních a osmých tříd v rámci patronátu mezi těmito dvěma ročníky.

Už od samého rána bylo zřejmé, že by akce mohla vydařit. Celý den byl zářivý a plný radosti. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli plně využít venkovní prostředí v okolí naší školy. Díky tomu draci žáků poměrně rychle vzlétli k oblakům a třepotali se ve větru. Ve zbylém čase si žáci mezi sebou povídali a sehráli drobné hry. Tyto aktivity podporovaly spolupráci, týmovou práci a vzájemný respekt. Nejenže si žáci osmých tříd uvědomili svou zodpovědnost vůči mladším spolužákům, ale také si sami užívali radost z her.

Smyslem Drakiády nebyla pouze společná zábava, i když ta byla důležitou součástí akce, ale hlavním cílem bylo rozvíjení dovedností a hodnot, které jsou klíčové pro vzdělání a osobní růst. Mezi tyto dovednosti patří: spolupráce, komunikace, podpora a mentorství. Celá Drakiáda nám připomněla, že společně můžeme dosáhnout mnohem víc než sami. Věříme, že tyto zkušenosti budou mít pozitivní vliv na naše žáky a že budou s úsměvem na tváři vzpomínat na Drakiádu 2023.