Třída 7. A

Ilona Holomková

Mgr. Ilona Holomková

Třídní učitel 7. A

Akce třídy

Naše volby 7.A

Průřezové téma: Výchova demokratického občana pedagogický dohled: Mojmír Bogdan

Plavecká soutěž měst

vybraní žáci II. stupně - doprovod J. Paclík třídy 3. A, 3. B - doprovod A. Stejskalová, V. Řeháková Sv dívky 14:30 h - doprovod A. Stejskalová

Beseda v anglickém jazyce – téma USA

Lektor Mgr. Karel Kocůrek, dohled vyučující, každá lekce trvá 45 minut, přizpůsobeno jazykové úrovni žáků 1.h - 4. ročníky, 2.h - 5. ročníky, 3.h - 6. ročníky, 4.h - 7. ročníky, 5.h - 8. ročníky a 6.h - 9. ročníky vstupné 45,- Kč /žák

Akce školy


  • All
  • Třída 7. A
All
  • All
  • Třída 7. A
Třída 1. A

první příspěvek – NEMAZAT! ! !

Více