Setkání školního parlamentu – zrušeno

ZRUŠENA schůzka školního parlamentu v interaktivním sále ve 3. patře. Náhradní termín pátek 14.4. 2023 2. vyučovací hodinu. Ped. dohled: V. Hýblová a I. Holomková